Quy trình khám chữa bệnh

Quy trình chuyển phôi


•    Thời điểm chuyển phôi: chuyển phôi dưới hướng dẫn của siêu âm đường bụng được tiến hành vào ngày 2, ngày 3 sau khi hút noãn.
•    Đánh giá chất lượng phôi: dựa vào sự phân chia các phôi bào, sự đồng đều của các phôi bào và tỷ lệ các mảnh vỡ (fragment).
•    Số lượng phôi chuyển: 3-5 phôi.
•    Catheter chuyển phôi: long Frydman set
•    Chuẩn bị chuyển phôi:
- Bệnh nhân phải nhịn tiểu, nằm trên bàn chuyển phôi theo tư thế sản khoa, bác sỹ chuyển phôi mang găng vô khuẩn sau đó rửa bằng nước cất để không còn bột tale, đặt mỏ vịt, lau cổ tử cung bằng tăm bông và môi trường nuôi cấy IVF.
- Một bác sỹ phụ làm siêu âm đường bụng để giúp bác sỹ chuyển phôi quan sát được niêm mạc buồng tử cung, cổ tử cung, tử thế tử cung, góc cổ tử cung-tử cung và đưa catheter ngoài có nòng kim loại vào buồng tử cung. Siêu âm giúp quan sát đường đi của catheter vào buồng tử cung, đặc biệt quan sát được đầu catheter (tip) và xác định vị trí đặt phôi. Ngoài ra, siêu âm còn đánh giá được bệnh nhân có bị hội chứng quá kích buồng trứng hay không. Sau khi catheter ngoài đã qua lỗ trong cổ tử cung vào tới buồng tử cung thì bác sỹ chuyển phôi sẽ cố định catheter ngoài và rút nòng kim loại ra  để sẵn sàng đưa catheter trong có chứa phôi và chuyển phôi vào buồng tử cung.
-  Cùng thời điểm đó ở phòng nuôi cấy phôi, một bác sỹ nuôi cấy phôi chuẩn bị đưa phôi vào catheter trong:  tráng syringe 1 ml  bằng môi trường IVF sau đó hút 0,7 ml môi trường IVF, lắp catheter vào syringe rồi bơm hết môi trường ra để tráng catheter. Hút phôi vào catheter theo thứ tự lần lượt là môi trường IVF-cột không khí-môi trường IVF chứa phôi 5 µl- không khí-môi trường IVF 2 µl ở ngoài cùng. Sau đó bác sỹ nuôi cấy phôi mang catheter chứa phôi cho bác sỹ chuyển phôi.
•    Chuyển phôi: bác sỹ chuyển phôi đưa nhẹ nhàng catheter trong có chứa phôi qua catheter ngoài để vào buồng tử cung. Bơm từ từ phôi vào buồng tử cung dưới siêu âm và cách đáy tử cung 1,5 cm. Sau đó catheter trong được rút ra và đưa cho bác sỹ nuôi cấy phôi kiểm tra độ sạch của catheter, có nhầy, có máu hoặc sót phôi. Bác sỹ chuyển phôi rút catheter ngoài, tháo mỏ vịt và hoàn tất quy trình chuyển phôi.
 

Số lượt đọc: 13104 -
Các bài viết khác