Hỏi đáp - Tư vấn

Tại sao chỉ có một tinh trùng được thụ tinh với noãn?

Bởi vì phần lớn tinh trùng bị chết trên con đường đi đến sự thụ tinh.

Một lượng lớn tinh chất tràn ra ngoài âm đạo. Một phần được giữ lại ở chất nhầy cổ tử cung, và chỉ có một phần nghìn đi qua được chất nhầy cổ tử cung, một phần tinh trùng bị tế bào nằm trong buồng tử cung tiêu diệt, chỉ có khoảng dưới 200 tinh trùng tới được noãn, nhưng chỉ có một tinh trùng hợp nhất được với noãn. Tinh trùng đấu tranh để sống còn song song với sự sống còn của trứng, và nó chỉ ra rằng theo quy luật của tự nhiên chỉ có thể khỏe mạnh nhất mới tồn tại.

 

Số lượt đọc: 4009 -