Hỏi đáp - Tư vấn

Một mẫu xét nghiệm tinh chất bình thường là như thế nào.

Một mẫu tinh chất bình thường có thể tích từ 1 đén 5 – 6 ml, đậm độ tinh trùng tối thiểu là 20 triệu, tỷ lệ di động về phía trước tối thiểu là 50% vào khoảng 1 giờ sau phóng tinh, và hơn 60% tinh trùng có những hình thái bình thường. Mẫu tinh chất có thay đổi rất lớn từ lần này sang lần khác, chỉ khẳng định vô sinh nam khi xét nghiệm tinh chất nhiều lần nhắc đi nhắc lại đều bất thường.
 

Số lượt đọc: 2204 -