Hỏi đáp - Tư vấn

Có thể cải thiện số lượng tinh trùng bằng cách kiêng giao hợp khổng?

Không.
Nếu tinh trùng không xuất ra, nó cũng không thể giữ khả năng sống còn của nó mãi mãi. Sau một khoảng thời gian nó sẽ mất khả năng thụ tinh và rồi cuối cùng bị thoái hóa. Nếu tinh trùng không được xuất ra trong một thời gian thì tỷ lệ tinh trùng cũ trong tinh chất tăng lên và số lượng toàn bộ tinh trùng tăng nhẹ, nhưng chất lượng tinh chất không được cải thiện. Đó là điều dễ hiểu tại sao nhịn giao hợp không cải thiện hơn được khả năng tinh trùng.
 

Số lượt đọc: 1025 -