Hỏi đáp - Tư vấn

Bệnh lý có ảnh hưởng đến số lượng tinh trùng không?

Có.
Thậm chí những bệnh tưởng chừng đơn giản như viêm họng, khi ta dùng kháng sinh có thể làm cho số lượng tinh trùng xuống tận O. Phải mất khoảng 70 dến 74 ngày để tạo ra một thế hệ tinh trùng mới, bất kể một bệnh nào trong thời gian này cũng đều có thể ảnh hưởng tới sự sản sinh tinh trùng. Do vậy, chúng ta không thể chẩn đoán chất lượng tinh trùng yếu chỉ dựa vào 01 lần xét nghiệm tinh chất. Vô sinh nam chỉ có thể được chẩn đoán sau một vài tháng xét nghiệm tinh chất có sự bất thường về số lượng và chất lượng.

Số lượt đọc: 483 -