Hỏi đáp - Tư vấn

( 07/10/2014)
FSH và testosteron kích thích tế bào mầm ( tinh trùng chưa trưởng thành) trong ống sinh tinh phân chia và trưởng thành. Tế bào mầm trải qua nhiều giai đoạn của sự phát triển từ nguyên bào tinh (spermatogonia)...
( 07/10/2014)
Hầu như là chắc chắn: Đôi khi, có trường hợp nang noãn phát triển một phần, nhưng không có sự chín hoàn toàn và không có phóng noãn.  
( 07/10/2014)
Chu kỳ kinh nguyệt đều là chu kỳ diễn ra với khoảng cách 26 – 34 ngày, không lệch quá 4 ngày từ chu kỳ này sang chu kỳ khác.  
( 07/10/2014)
Cơ hội phóng noãn của mỗi buồng trứng hàng tháng là hoàn toàn ngẫu nhiên.Trong bất kỳ chu kỳ kinh nguyệt nào, chúng ta không thể biết được buồng trứng nào sẽ phóng noãn trong khoảng thời gian phóng noãn...
Trang 3/3 [1][2][3] Chuyển nhanh